1.
Mæhlum B-M. Det "ureine" språket Forsøk på en kultursemiotisk og vitenskapsteoretisk analyse. MOM [Internett]. 11. februar 2013 [sitert 3. oktober 2023];103(1). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/MOM/article/view/333