1.
Lødrup H. Hvor mange genus er det i Oslo-dialekten?. MOM [Internett]. 12. februar 2013 [sitert 30. september 2023];103(2). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/MOM/article/view/330