1.
Røsstad R. Kva fortel kjeldene om innovasjonen dl i norsk?. MOM [Internett]. 12. februar 2013 [sitert 29. september 2023];103(2). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/MOM/article/view/329