1.
Solberg O. "Paa gammelt Maal og paa Pergament". Har det funnest ein skriftleg norsk balladetradisjon?. MOM [Internett]. 12. februar 2013 [sitert 26. mars 2023];103(2). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/MOM/article/view/328