1.
Myrvoll KJ. Kva er eit erveord i norsk-dansk?. MOM [Internett]. 8. februar 2013 [sitert 10. juni 2023];98(2). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/MOM/article/view/313