1.
Røsstad R. Vilkårleg tradisjon?. MOM [Internett]. 12. februar 2013 [sitert 2. juni 2023];102(1). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/MOM/article/view/295