1.
Jørgensen JG, Vikør LS. Gammelt tidsskrift - nytt forlag - ny drakt. MOM [Internett]. 12. februar 2013 [sitert 6. juni 2023];102(1). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/MOM/article/view/290