1.
Kinn T. Resiproke subjekt. MOM [Internett]. 13. februar 2013 [sitert 1. desember 2021];101(1). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/MOM/article/view/277