1.
Myrvoll KJ. Når sosiolingvistikken forlèt lingvistikken. Kritiske merknader til ei doktoravhandling. MOM [Internett]. 19. mars 2013 [sitert 25. mars 2023];99(1). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/MOM/article/view/269