1.
Torgilstveit T. Historisk presens på norrønt. MOM [Internett]. 19. mars 2013 [sitert 22. mars 2023];99(1). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/MOM/article/view/266