1.
Kinn T. Den historiske utviklinga til ord på -vis. MOM [Internett]. 19. mars 2013 [sitert 5. februar 2023];99(1). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/MOM/article/view/265