1.
Hagland JRR, Kretschmer MT. Bad paven Olav Tryggvason slutta å bruka runer?. MOM [Internett]. 19. mars 2013 [sitert 30. mars 2023];99(1). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/MOM/article/view/264