1.
Kinn T. Den historiske utviklinga til ord på -vis. MOM [Internett]. 19. mars 2013 [sitert 3. februar 2023];99(2). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/MOM/article/view/259