1.
Vikør L. Språkreformatoren Moltke Moe - eit hundreårsminne. MOM [Internett]. 13. januar 2014 [sitert 25. september 2023];105(2). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/MOM/article/view/233