1.
Zilmer K. Runefunn fra Finnesloftet . MOM [Internett]. 21. juni 2022 [sitert 3. februar 2023];114(1). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/MOM/article/view/2086