1.
Mørck E. Ivar Berg: Språket som vart norsk. Språkhistorie frå urnordisk til 1800-talet. MOM [Internett]. 19. august 2020 [sitert 6. juni 2023];112(1). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/MOM/article/view/1804