1.
Fridell S. <i>Norsk språkhistorie 2. Praksis</i>. Red.: Brit Mæhlum. MOM [Internett]. 28. juni 2019 [sitert 24. januar 2022];111(1). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/MOM/article/view/1658