1.
van Ommeren R, Kveen PM. Det folkelingvistiske konseptet “tonefall”: Ei sosiolingvistisk utforskning av prosodiens indeksikalitet. MOM [Internett]. 28. juni 2019 [sitert 1. desember 2021];111(1). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/MOM/article/view/1655