1.
Karlsen KE, Bjørhusdal E. Mellom Aasen og Hægstad. Morfologisk variasjon i landsmålet før 1901. MOM [Internett]. 18. desember 2018 [sitert 21. januar 2022];110(2). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/MOM/article/view/1578