1.
Sunde J Øyrehagen, Mundal E. Tidseininga <i>fimt</i>, eller fem dagar, og teorien om den germanske femdagarsveka. MOM [Internett]. 18. desember 2018 [sitert 28. november 2021];110(2). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/MOM/article/view/1576