1.
Rohrbach L. Anna Catharina Horn: Lov og tekst i middelalderen. Produksjon og resepsjon av Magnus Lagabøtes landslov. MOM [Internett]. 11. august 2017 [sitert 30. mars 2023];109(1). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/MOM/article/view/1410