1.
Nilssen S, Kinn T. A chameleon abroad: English -ish and ish used in Norwegian. MOM [Internett]. 11. august 2017 [sitert 1. desember 2021];109(1). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/MOM/article/view/1408