1.
Alieva D. Adnominale genitivskonstruksjoner i mellomnorske diplomer. MOM [Internett]. 11. august 2017 [sitert 22. mars 2023];109(1). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/MOM/article/view/1406