1.
Males M. 1100-talets pseudonyma skaldediktning: En kritisk granskning. MOM [Internett]. 11. august 2017 [sitert 25. mars 2023];109(1). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/MOM/article/view/1403