1.
Akselberg G. Hjalmar Eiksund og Jan Olav Fretland (red.): Nye røyster i nynorskforskinga. MOM [Internett]. 3. januar 2017 [sitert 3. oktober 2023];108(2). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/MOM/article/view/1330