1.
Lødrup H. "Dekanus er i sentrum og sjekker larynks" Lærde substantiver med definitt tolking i norsk. MOM [Internett]. 3. januar 2017 [sitert 10. juni 2023];108(2). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/MOM/article/view/1325