Kinn, Torodd. «Isaline – Eit Sjeldsynt Namn». Maal og Minne 103, no. 2 (februar 12, 2013). åpnet desember 1, 2021. http://ojs.novus.no/index.php/MOM/article/view/331.