Jørgensen, Jon Gunnar, og Lars S. Vikør. «Gammelt Tidsskrift - Nytt Forlag - Ny Drakt». Maal og Minne 102, no. 1 (februar 12, 2013). åpnet juni 6, 2023. http://ojs.novus.no/index.php/MOM/article/view/290.