Kinn, Torodd. «Resiproke Subjekt». Maal og Minne 101, no. 1 (februar 13, 2013). åpnet desember 1, 2021. http://ojs.novus.no/index.php/MOM/article/view/277.