Borthen, Kaja, Åshild Søfteland, Perlaug Marie Kveen, Elena Karagjosova, og Anders Nøklestad. «Finalpartiklar I Norske talemål: Ei undersøking Av Variasjon Knytt Til Geografi, Alder Og kjønn». Maal og Minne 113, no. 1 (juni 8, 2021). åpnet oktober 22, 2021. http://ojs.novus.no/index.php/MOM/article/view/1950.