van Ommeren, Rikke, og Perlaug Marie Kveen. «Det Folkelingvistiske Konseptet “tonefall”: Ei Sosiolingvistisk Utforskning Av Prosodiens Indeksikalitet». Maal og Minne 111, no. 1 (juni 28, 2019). åpnet desember 1, 2021. http://ojs.novus.no/index.php/MOM/article/view/1655.