Karlsen, Knut E., og Eli Bjørhusdal. « Morfologisk Variasjon I landsmålet før 1901». Maal og Minne 110, no. 2 (desember 18, 2018). åpnet januar 28, 2022. http://ojs.novus.no/index.php/MOM/article/view/1578.