Jørgensen, J. G., og L. S. Vikør. «Gammelt Tidsskrift - Nytt Forlag - Ny Drakt». Maal Og Minne, bd. 102, nr. 1, februar 2013, http://ojs.novus.no/index.php/MOM/article/view/290.