Hårstad, S., og T. Opsahl. «‘E’ Hel Ei - e’ Halv Ei’ - Om Realiseringa Av Ubestemt hokjønnsartikkel I Oslo». Maal Og Minne, bd. 113, nr. 2, desember 2021, doi:10.52145/mom.v113i2.2002.