Borthen, K., Åshild Søfteland, P. M. Kveen, E. Karagjosova, og A. Nøklestad. «Finalpartiklar I Norske talemål: Ei undersøking Av Variasjon Knytt Til Geografi, Alder Og kjønn». Maal Og Minne, bd. 113, nr. 1, juni 2021, http://ojs.novus.no/index.php/MOM/article/view/1950.