van Ommeren, R., og P. M. Kveen. «Det Folkelingvistiske Konseptet “tonefall”: Ei Sosiolingvistisk Utforskning Av Prosodiens Indeksikalitet». Maal Og Minne, bd. 111, nr. 1, juni 2019, http://ojs.novus.no/index.php/MOM/article/view/1655.