Karlsen, K. E., og E. Bjørhusdal. « Morfologisk Variasjon I landsmålet før 1901». Maal Og Minne, bd. 110, nr. 2, desember 2018, http://ojs.novus.no/index.php/MOM/article/view/1578.