[1]
B.-M. Mæhlum, «Det ‘ureine’ språket Forsøk på en kultursemiotisk og vitenskapsteoretisk analyse», MOM, bd. 103, nr. 1, feb. 2013.