[1]
R. Røsstad, «Kva fortel kjeldene om innovasjonen dl i norsk?», MOM, bd. 103, nr. 2, feb. 2013.