[1]
O. Solberg, «‘Paa gammelt Maal og paa Pergament’. Har det funnest ein skriftleg norsk balladetradisjon?», MOM, bd. 103, nr. 2, feb. 2013.