[1]
K. G. Johansson, «Norrön poetik och poesi», MOM, bd. 99, nr. 1, mar. 2013.