[1]
L. Vikør, «Språkreformatoren Moltke Moe - eit hundreårsminne», MOM, bd. 105, nr. 2, jan. 2014.