[1]
J. Myking, «Frå “språksamlingane” til Språksamlingane - prosessen og vurderingane», MOM, bd. 114, nr. 2, des. 2022.