[1]
K. Zilmer, «Runefunn fra Finnesloftet », MOM, bd. 114, nr. 1, jun. 2022.