[1]
R. van Ommeren og P. M. Kveen, «Det folkelingvistiske konseptet “tonefall”: Ei sosiolingvistisk utforskning av prosodiens indeksikalitet», MOM, bd. 111, nr. 1, jun. 2019.