[1]
K. E. Karlsen og E. Bjørhusdal, « Morfologisk variasjon i landsmålet før 1901»., MOM, bd. 110, nr. 2, des. 2018.