[1]
J. Øyrehagen Sunde og E. Mundal, «Tidseininga <i>fimt</i>, eller fem dagar, og teorien om den germanske femdagarsveka», MOM, bd. 110, nr. 2, des. 2018.