[1]
L. Rohrbach, « Produksjon og resepsjon av Magnus Lagabøtes landslov»., MOM, bd. 109, nr. 1, aug. 2017.