[1]
M. Males, Ā«1100-talets pseudonyma skaldediktning: En kritisk granskningĀ», MOM, bd. 109, nr. 1, aug. 2017.