Vikør, L. S. (2013) « Språkforhold i ein region»., Maal og Minne, 103(2). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/MOM/article/view/332 (åpnet: 30 mars 2023).